DOKUMENTY STRATEGICZNE

STRATEGIA GOZ DLA HAJNÓWKI

W styczniu rozpoczęliśmy cykl spotkań z lokalnymi ekspertami i przedsiębiorcami mających na celu rozpoczęcie prac nad stworzeniem ram rozwoju Miasta Hajnówka w oparciu o circular economy. Prace...

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY NIEPORĘT NA LATA 2022-2030

W roku 2021 nawiązaliśmy współpracę z Gminą Nieporęt, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju dla wskazanego samorządu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Realizacja...

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY ZGIERZ NA LATA 2021-2030

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY ZGIERZ NA LATA 2021-2030

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z Gminą Zgierz. Głównym celem całego projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju dla niniejszej jednostki, czyli jednego z kluczowych...

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA LATA 2021-2030

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA LATA 2021-2030

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z Powiatem Piotrkowskim, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju dla samorządu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Realizacja tego...

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA LATA 2021-2010 – PROCES PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA LATA 2021-2010 – PROCES PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W 2020 roku konsorcjum firm Pheno Horizon Sp. z o.o. oraz Łódzki Dom Biznesu nawiązało współpracę z samorządem powiatu piotrkowskiego w celu opracowania dokumentu „Strategia...

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY BIELAWY NA LATA 2021-2030

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z gminą bielawy. Będziemy opracowywać strategię rozwoju dla tego samorządu. Jest to kluczowy dokument z punktu widzenia funkcjonowania gminy,...

OPRACOWANIE STRATEGII KREACJI, WDROŻENIA I ROZWOJU MARKI ROZTOCZE

W 2020 roku przyjęliśmy do opracowania we współpracy z Europejskim Instytutem Marketingu Miejsc Strategię kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze, którym zarządza zadanie Lubelska Regionalna Organizacja...

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO NA LATA 2021-2027

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z powiatem brzezińskim, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju dla wskazanego samorządu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Realizacja...