#EIL_PL – ECOSYSTEM INTEGRATION LAB

O #EIL_PL

Od lat obserwujemy rosnące zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na wysokiej jakości wiedzę ekspercką. #EIL_PL powstało w odpowiedzi na tę potrzebę. W obliczu postępujących zmian klimatu władze lokalne coraz częściej oczekują opracowań najwyższej jakości, tworzonych przez najlepszych europejskich ekspertów w swoich dziedzinach. Zespół #EIL_PL to właśnie tacy specjaliści i naukowcy, którzy wykorzystując formułę Ecosystem Integration Lab, pragną wspierać samorządy w ich przedsięwzięciach.

Geneza

EIL_PL powstał w ramach projektu Horyzontu 2020, realizowanego z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Projekt HEI4S3-RM (Higher Education Institutions for Sector 3 – Raw Material) miał na celu utworzenie innowacyjnych jednostek skupiających się na opracowywaniu rozwiązań sprzyjających lepszej integracji zaangażowanych podmiotów w lokalny ekosystem.

Nasz zespół

Unikatowość #EIL_PL tkwi w naszym skupieniu na współpracy z sektorem publicznym. Naukowcy i eksperci zaangażowani w projekt legitymują się wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu samorządów swoją wiedzą fachową. Interdyscyplinarny charakter zespołu pozwala nam na uzyskanie szerokiej perspektywy na problemy i poszukiwanie rozwiązań uwzględniających lokalną specyfikę.

Cele

  • Rozwiązania szyte na miarę: EIL dostosowuje swoje inicjatywy do unikalnych mocnych stron i priorytetów każdej uczestniczącej instytucji, zapewniając lokalne podejście do innowacji.
  • Współpraca międzysektorowa: Wspieramy kooperację między różnymi branżami i sektorami w celu opracowania zrównoważonych, wydajnych i międzysektorowych łańcuchów wartości.
  • Wsparcie dla regionów węglowych: EIL koncentruje się na regionach przechodzących transformację z przemysłu węglowego na innowacyjne rozwiązania, wspierając ich transformację gospodarczą.
  • Inkluzywność: EIL skupia małe i średnie instytucje szkolnictwa wyższego, uznając, że innowacje i wiedza fachowa nie są domeną wyłącznie dużych uniwersytetów. Mniejsze uczelnie są często bardziej elastyczne i dobrze osadzone w swoich regionalnych ekosystemach.
  • Koncentracja na potrzebach lokalnych i regionalnych: EIL podkreśla znaczenie rozwiązań lokalnych, zapewniając, że innowacje nie ograniczają się do obszarów miejskich i odpowiadają na unikalne potrzeby konkretnych regionów i społeczności.

Partnerzy


MACIEJ KOWALCZYK

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.


POSTĘPY PROJEKTU