REPAiR

REPAiR logo

PHENO HORIZON jest jednym z partnerów projektu REPAiR (REsource Management in Peri-urban AReas) realizowanego w ramach Programu HORYZONT 2020.

  • Lider Konsorcjum: TU Delft

CEL PROJEKTU


Celem projektu jest stworzenie i dostarczenie innowacyjnego, transdyscyplinarnego środowiska wspomagania decyzji w zakresie planowania rozwoju i zarządzania funkcjonowaniem miast (GDSE). To internetowe narzędzie pozwoli na budowanie strategii zagospodarowania przestrzennego – zarówno w kontekście badawczym jak i politycznym.

Celem zarządzania z wykorzystaniem narzędzia GDSE będzie kontrolowanie i modelowanie metabolizmu miast w celu wdrażania zasad cyrkularnej ekonomii.

METODOLOGIA


Projekt REPAiR prowadzony jest według określonej metodologii. W jej skład wchodzą poniżesz aktywności.

DZIAŁANIA BADAWCZE

PERI URBAN LIVING LABS

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

WYZWANIA


Głównym wyzwaniem projektu REPAiR jest zintegrowanie metod zarządzania zasobami miast i udostępnienia lokalnym decydentom narzędzia o unikalnych możliwościach prognozowania rozwoju przestrzennego.

W Unii Europejskiej (UE) rocznie zużywa się 16 ton materiału na osobę. Wpływy, które pozostają na obszarach miejskich, stają się częścią ekosystemu miejskiego w postaci składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków i infrastruktury fizycznej, podczas gdy odpływy przestrzeni miejskich są eksportowane z powrotem do odległych miejscowości jako zanieczyszczenia i produkty konsumpcyjne. Badania w dziedzinie ekologii przemysłowej i dziedzin pokrewnych określiły te napływy i odpływy materiałów i energii jako „miejski metabolizm” (UM). W UE z tych 16 ton, 6 ton staje się odpadami (WE, 2010). Ta produkcja odpadów wskazuje na ograniczoną zdolność efektywnego wykorzystywania zasobów, zarówno przy ich przekształcaniu w dobra konsumpcyjne, jak i przekształcaniu odpadów z powrotem w cenne zasoby.

DLA KOGO?


Projekt REPAiR skierowany jest do przedstawicieli lokalnych samorządów, decydentów w zakresie planowania przestrzennego i strategicznego a przede wszystkim osób odpowiedzialnych za realizację procesów zarządzania odpadami, wodą, jakością środowiska, reprezentantów instytucji z regionu łódzkiego, biznesu oraz jednostek badawczych, prowadzących prace z zakresu metabolizmu miast.

Jeśli jesteś jedną z tych osób i chcesz wziąć udział w programie – skontaktuj się z nami.


MACIEJ KOWALCZYK

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.


PARTNERZY


POSTĘPY PROJEKTU