O nas

PHENO HORIZON powstał w odpowiedzi na potrzebę połączenia wiedzy urbanistów, ekonomistów i socjologów w celu budowania lepszych przestrzeni życiowych w miastach, gminach, powiatach, województwach i całych regionach.

Nasz multidyscyplinarny zespół tworzą eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie urbanistyki, analiz ekonomicznych i budowania strategii, opierający się w swoich działaniach na doskonałej znajomości zarówno lokalnych uwarunkowań, jak i aktualnie realizowanych projektów i inicjatyw, które już teraz sprzyjają rozwojowi obszarów funkcjonalnych. Współpraca ekspertów z różnych dziedzin gwarantuje bezcenny efekt synergii. W trakcie prowadzonych prac kluczowe znaczenie ma dla nas zasada partnerstwa. W proces tworzenia dokumentów rozwojowych angażujemy interesariuszy projektu, których zapraszamy do aktywnego wypracowywania wyników prac. Działamy w oparciu o autorski program, bazując na warsztatach i konsultacjach społecznych. Głos społeczny jest wartością, której nie możemy ignorować. Wierzymy, że każdy z partnerów zaproszonych do współpracy na różnych etapach realizacji wnosi do prac nieocenioną wartość.

Partnerzy naukowi

Nasi klienci