W roku 2021 rozpoczęliśmy współpracę z miastem Opoczno.  Będziemy opracowywać dokumenty strategiczne dla samorządu, wymagane polskimi oraz europejskimi przepisami. Planujemy realizować innowacyjne projekty mające na celu gospodarczy rozwój miasta w oparciu o jego endogenne zasoby. Celem jest pobudzenie rozwoju Opoczna w trzech podstawowych obszarach: gospodarczym, środowiskowym i społecznym, przy jednoczesnym wsparciu zasobów instytucjonalnych gminy.

Ta kompleksowa, wielomiesięczna współpraca doprowadzi do jak najlepszego wykorzystania potencjału mieszkańców, uwarunkowań przestrzennych oraz możliwości rozwojowych miasta z uwzględnieniem bogactwa środowiska naturalnego jako czynnika kształtującego przyszłość.

CELE PROJEKTU


Wraz z mieszkańcami oraz urzędem miasta Opoczno realizujemy 3 główne zadania:

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO dla rozwoju kluczowych obszarów miasta

STRATEGIĘ ROZWOJU GMINY
Miasta Opoczno

DOKUMENTACJĘ aplikacyjną na potrzeby konkursu

PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

W ramach przygotowywania Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Opoczno będziemy realizować następujące zadania:

 • inwentaryzacja zasobów
 • warsztat strategiczny z udziałem szerokim Interesariuszy: mieszkańców miasta, przedsiębiorców, radnych
 • przygotowanie zarysu koncepcji
 • współpraca przy uzgodnieniu treści Master Planu z instytucjami
 • przygotowanie raportu końcowego


STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Strategia Rozwoju Miasta Opoczno zostanie przygotowana wraz z aneksem dot. Rozwoju Turystyki

W tej części współpracy zostaną przeprowadzone:

 • diagnoza wstępna uwarunkowań rozwoju miasta
 • konsultacje społeczne wraz z opracowaniem raportu
 • procedura środowiskowa projektu dokumentu

Opracujemy również:

 • listy projektów wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania,
 • dokument wskazujący spójność z innymi dokumentami o charakterze strategicznych i planistycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • dokumentu Strategii Rozwoju wraz z prezentacją podczas posiedzenia rady


DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

Ostatnia część wsparcia miasta Opoczno przez Pheno Horizon dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby konkursu pn. „Opoczno 2.0 – nowe otwarcie. Opoczno – bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców”.

Nasza współpraca będzie dotyczyć przede wszystkim realizacji zadań takich jak:

 • wsparcie na etapie kreowania zadań projektowych (na podstawie Master Planu) i etapie budżetowania
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • złożenie wniosku do systemu aplikacyjnego
 • przygotowanie załączników wymaganych w konkursie

Celem projektu „Opoczno 2.0 – nowe otwarcie: Opoczno – bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców”, o wartości 15 326 354,27 zł, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, jest pobudzenie rozwoju Opoczna w trzech podstawowych obszarach:

 • gospodarczym,
 • środowiskowym,
 • społecznym;

przy jednoczesnym wsparciu zasobów instytucjonalnych gminy.


METODOLOGIA

Zaangażowanie mieszkańców w proces diagnozowania potrzeb rozwojowych wytyczania nowych kierunków rozwoju jest jednym z warunków dobrej strategii.

Poznanie oczekiwań lokalnej społeczności, gotowości zaangażowania się w planowane działania a także możliwość skorzystania z wiedzy mieszkańców są ważnym aspektem planowania kierunków rozwoju


WYZWANIA

KONFERENCJA OPOCZNO 2.0 – NOWE OTWARCIE, 26.11.2021 r.

26 listopada odbyła się konferencja OPOCZNO 2.0 – nowe otwarcie, inaugurująca realizację przez gminę Opoczno projektu Rozwoju Lokalnego, finansowanego ze środków norweskich.

Konferencję otworzył zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, który serdecznie przywitał przybyłych gości, wśród których byli: posłanki na Sejm RP  Anita Sowińska i Hanna Gill – Piątek, radni sejmiku województwa łódzkiego: Arkadiusz Gajewski, Ewa Wendrowska i  Paweł Drążczyk, zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich Tomasz Potkański, Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński,  Barbara Goworek – wójt Gminy Białaczów, Wojciech Rudalski – wójt Gminy Paradyż, Tadeusz Wojciechowski – wójt Gminy Sławno, Krzysztof Nawrocki  – wójt Gminy Żarnów, Michał Franas – wójt Gminy Poświętne, Dominik Niemirski – zastępca burmistrza Drzewicy, Anna Zięba – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie wraz z radnymi, Mirosław Mękarski i Grzegorz Kaczmarek – doradcy Opoczna ze Związku Miast Polskich oraz opoczyńscy przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń.

Burmistrz Opoczna, Dariusz Kosno, złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu pn. „Opoczno 2.0 – nowe otwarcie. Opoczno – bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców”. Podkreślił, że stworzenie projektu możliwe było dzięki ogromnemu wsparciu ze strony doradców ze Związku Miast Polskich, firm Łódzkiego Domu Biznesu oraz OLP Pheno Horizon, ale przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców gminy, biorących aktywny udział w przeprowadzanych konsultacjach.

Zastępca burmistrza, Tomasz Łuczkowski oraz Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich, Sylwia Olędzka, przedstawili zebranym założenia i najważniejsze warunki realizacji projektu.

Konferencja OPOCZNO 2.0 – Nowe Otwarcie
Konferencja OPOCZNO 2.0 – Nowe Otwarcie

Konferencja zakończyła się muzycznym akcentem, którym był występ kwartetu smyczkowego „Antidotum” wraz z akordeonistą Leszkiem Kołodziejskim.

PARTNER PROJEKTU

W pracach nad realizacją zadań ściśle współpracujemy z firmą Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. , której doświadczenie oraz wiedza w obszarze rozwijania przedsiębiorczości, inicjatyw start-upowych oraz uwarunkowań gospodarczych regionu jest zasadniczym wsparciem dla samorządów od kilku lat.


MACIEJ KOWALCZYK

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.

+48 607929905
OLP Sp. z o.o. (Ltd. Company)

DOKUMENTY DO POBRANIA


Podsumowanie warsztatów z mieszkańcami