GREEN WEEK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM: WSPIERANIE ADAPTACJI MIAST DO ZMIAN KLIMATU

Wyłączone
Pheno Horizon

W środę 26 czerwca 2024 roku, w nowoczesnej sali konferencyjnej Mediateki 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim, odbyła się konferencja zatytułowana „Wspieranie rozwiązań w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu” będąca częścią tegorocznego Green Week. Organizatorami byli: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN oraz PHENO HORIZON. Wydarzenie pod hasłem: SPÓJRZ NA WODĘ INACZEJ zgromadziło licznych przedstawicieli samorządów zlokalizowanych wzdłuż doliny rzeki Pilicy, którzy przybyli, aby wymienić się doświadczeniami i przedyskutować efekty projektów skupionych na odbudowie środowiska naturalnego. Patronat nad nim objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Kluczowe Zagadnienie: Efektywne Wykorzystanie Mixu Funduszy

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji było zagadnienie: jak efektywnie wykorzystać mix funduszy dostępnych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Odpowiedzi na to pytanie uczestnicy uzyskali głównie podczas warsztatów prowadzonych przez zespół PHENO HORIZON, który podzielił prezentacje na trzy kategorie funduszy:

  1. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego (FELD)
  2. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
  3. Program LIFE – jedyny instrument w pełni poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Warsztaty – STOLIK 1: FELD

Warsztaty przy stoliku nr. 1 skupiły się na projektach mających na celu sieciowanie samorządów z dwóch miejskich obszarów funkcjonalnych: Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów oraz Tomaszów Mazowiecki -Opoczno. Tematem głównym było rozwijanie komunikacji rowerowej w ramach działań FELD.05.01 (Kultura i turystyka – ZIT) oraz FELD.06.04 (Kultura i turystyka). W warsztatach udział wzięli przedstawiciele gmin: Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz, Mniszków oraz Sulejów. Celem tej współpracy jest stworzenie bezpiecznej infrastruktury pieszo-rowerowej wokół Zalewu Sulejowskiego, która będzie atrakcyjna zarówno dla turystów, jak i mieszkańców.

Warsztaty – STOLIK 2: FEnIKS

Warsztaty przy stoliku nr. 2 skupiły się na wykorzystaniu funduszy z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) do wdrażania zrównoważonych rozwiązań infrastrukturalnych w miastach zlokalizowanych wzdłuż doliny rzeki Pilicy. Uczestnicy, wśród których znaleźli się przedstawiciele gmin: Kamieńsk, Opoczno, Przedbórz, Sulejów, Włoszczowa pracowali nad projektami mającymi na celu poprawę systemów gospodarki wodnej i zarządzania zasobami wodnymi.

Warsztaty – STOLIK 3: LIFE

Stolik nr. 3 skoncentrował się na opracowaniu struktury projektu w ramach programu LIFE. Zgodnie z ideą cyrkularnej ekonomii, projekt ma na celu zabezpieczenie Zalewu Bugaj przed wyschnięciem. Celem jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania zasobami wodnymi, który nie tylko zapobiegnie utracie wody, ale również przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego wokół zalewu.

Podsumowanie

Konferencja w Piotrkowie Trybunalskim stanowiła istotne forum wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących adaptacji miast do zmian klimatu. Dzięki warsztatom uczestnicy uzyskali cenne wskazówki na temat efektywnego wykorzystania dostępnych funduszy. Realizacja omawianych projektów przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu oraz ochrony jego unikalnych zasobów naturalnych.

więcej informacji:

https://epiotrkow.pl/m/news/czytaj,54873