AKCELERACJA ROZWIĄZAŃ NA RZECZ ADAPTACJI MIAST DO ZMIAN KLIMATU – JAK SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ MIX FUNDUSZY?

Wyłączone
Pheno Horizon

EIL4~CITIES PILICA EDITION  

W czerwcu odbędzie się organizowane w ramach partnerstwa #EIL_PL przez ERCE i PHENO HORIZON wydarzenie EIL4~CITIES PILICA EDITION  mające na celu opracowanie planów wdrożeń rozwiązań wypracowanych w ramach wielomiesięcznych prac nad opracowaniem pakietów działań pozwalających na wzmacnianie ich odporności w obliczu zmian klimatu. Uczestnikami wydarzenia będą przedstawiciele miast dorzecza Pilicy a także inni zainteresowani.

Wydarzenie zostało zgłoszone jako jedno z wydarzeń partnerskich realizowanych w ramach Green Week 2024 – największego wydarzenia poświęconego polityce środowiskowej w Europie, które odbędzie się w Brukseli w dniach 29-30 maja 2024 roku.

Dlaczego udział #EIL_PL w Green Week jest tak ważny?

  • Prezentacja polskich rozwiązań na rzecz zielonej transformacji: #EIL_PL będzie miał okazję zaprezentować szerokiej publiczności innowacyjne rozwiązania wypracowane przez polskich naukowców i ekspertów w zakresie zielonej transformacji.
  • Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej: Udział #EIL_PL w Green Week to doskonała okazja do promowania i wymiany doświadczeń na temat zielonych technologii i eko-innowacji.
  • Nawiązanie kontaktów z kluczowymi partnerami: #EIL_PL będzie mógł nawiązać kontakty z przedstawicielami innych krajów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i świata nauki, co może zaowocować nowymi projektami i współpracą.
  • Wzbogacenie wiedzy i doświadczenia: Udział w Green Week to również doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat najnowszych trendów w polityce środowiskowej i wymiany doświadczeń z ekspertami z całego świata.

#EIL_PL zaprasza wszystkich zainteresowanych do śledzenia bieżących informacji na temat wydarzenia.