Kontakt

Maciej Kowalczyk

Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk


tel: 607 929 905

tel: 601 401 206

Pheno Horizon jest marką OLP Sp. z o.o.

OLP Sp. z o.o. ul.Generała Romualda Traugutta 25 lok.1507
90-113 Łódź

KRS: 0000553766,  
REGON: 361282378,
NIP: 7252084980

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI – ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO