WATERDRIVE

FINALNA KONFERENCJA PROJEKTU INTERREG BSR WATERDRIVE

W dniach 1-3 grudnia odbywa się w Łodzi Finalna Konferencja projektu WATERDRIVE. Poniżej przedstawiamy agendę konferencji: Jeżeli ktoś jest zainteresowany udziałem on-line...

JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z INTERESARIUSZAMI ? ZOBACZ REKOMENDOWANE METODY

JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z INTERESARIUSZAMI ? ZOBACZ REKOMENDOWANE METODY

Opracowany zestaw narzędzi do pracy z grupą to zestaw metod, angażujących interesariuszy do udziału w projekcie, integracji i aktywnego uczestnictwa. Poznanie i integracja uczestników projektu jest bardzo...

NARZĘDZIE PLANOWANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNEJ W KRAJOBRAZIE ROLNICZNYM

Rozwój narzędzi planowania jest zaspokojeniem potrzeby ujawnionej w pierwszych dwóch latach funkcjonowania projektu WATERDRIVE „Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich...

PODRĘCZNIK BUDOWANIA ZAUFANIA DLA LIDERÓW LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY

W ramach projektu WATERDRIVE „Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego” współfinansowanego przez Interreg Baltic Sea Region Program (umowa...

NARZĘDZIE PLANOWANIA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z ZAKRESU GOSPODARADKI WODNEJ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

NARZĘDZIE PLANOWANIA W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z ZAKRESU GOSPODARADKI WODNEJ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

Rozwój narzędzi planowania jest zaspokojeniem potrzeby ujawnionej w pierwszych dwóch latach funkcjonowania projektu WATERDRIVE „Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskichw regionie...

ROLA I ZADANIA LIDERÓW LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY W PROCESACH ZARZĄDZANIA WODĄ W KRAJOBRAZIE. WYKORZYSTANIE METODY LIVING LAB

W dniach 19-20.10.2021 i 25-26.10.2021 nasz zespół we współpracy z CDR Brwinów w centrum konferencyjnym Perła Leśna w Nadarzynie przeprowadził warsztaty w ramach projektu WATERDRIVE, których celem było wypracowanie...

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WATERDRIVE MARZEC 2021

W dniach 16-17 marca 2021 roku za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM odbyła się wideokonferencja całego konsorcjum projektu WATERDIVRE składającego się z ośmiu partnerów:...

SPOTKANIE PROJEKTOWE W GMINIE KUTNO

W dniu 8. grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kutno miało miejsce lokalne spotkanie projektu, podczas którego dyskutowano o głównych wyzwaniach dotyczących gospodarowania...

ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII I METOD – WARSZTATY

W dniu 13. listopada 2020 roku miało miejsce międzynarodowe spotkanie partnerów WATERDRIVE współpracujących w ramach pakietu działań pn. „Rozwój nowych technologii i metod” Jako...

BADANIE WYZWAŃ Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zachęcamy wszystkich Państwa będących uczestnikami procesów planistycznych do wzięcia udziału w prowadzonym w ramach projektu badaniu  pn. Ocena metod planowania przestrzennego w kontekście zarządzania wodą...

1 2