SPOTKANIE PROJEKTOWE W GMINIE KUTNO

Wyłączone
Pheno Horizon

W dniu 8. grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Kutno miało miejsce lokalne spotkanie projektu, podczas którego dyskutowano o głównych wyzwaniach dotyczących gospodarowania wodą w rolniczym krajobrazie gminy.

Głównym celem spotkania było mapowanie możliwych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania suszy, z uwzględnieniem naturalnego kapitału obszaru (np. w postaci półnaturalnych dolin rzek) i uwarunkowań wynikających ze sposobu funkcjonowania obszarów rolnych (np. presja rolnicza w zlewni rzek). Na spotkanie organizowane w Urzędzie Gminy Kutno i partnerów projektu WATREDRIVE: CDR Brwinów, PHENO HORIZON oraz ERCE zaproszeni zostali również eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego, PGW Wody Polskie oraz Spółki Wodnej „Kutnowianka”.

Waterdrive Interreg BSR

Zapraszamy do odwiedzenia strony Gminy Kutno na temat wydarzenia: https://www.gminakutno.pl/projekt-waterdrive-w-gminie-kutno