ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII I METOD – WARSZTATY

W dniu 13. listopada 2020 roku miało miejsce międzynarodowe spotkanie partnerów WATERDRIVE współpracujących w ramach pakietu działań pn. „Rozwój nowych technologii i metod”

Jako współautorzy prac w zakresie dostosowania metod planowania przestrzennego do rozwiązań dotyczących gospodarowania wodną w krajobrazie rolniczym i ograniczania ryzyk przedstawiliśmy założenia i sposób działania zestawu narzędzi dla planistów. Ich celem jest pomóc w zarządzaniu wodą na obszarach rolnych między innymi przy wdrażaniu dyrektyw Komisji Europejskiej. Niezwykle ważne jest dla nas uzyskanie znacznej poprawy współpracy środowisk odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji kształtujących ilość i jakość wód.