JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z INTERESARIUSZAMI ? ZOBACZ REKOMENDOWANE METODY

Opracowany zestaw narzędzi do pracy z grupą to zestaw metod, angażujących interesariuszy do udziału w projekcie, integracji i aktywnego uczestnictwa.

Poznanie i integracja uczestników projektu jest bardzo ważnym czynnikiem sukcesu projektu. Dzięki ocenie stopnia zainteresowania i wpływu interesariuszy, można określić jaki rodzaj relacji należy nawiązać z każdym z uczestników.

Opracowany zestaw narzędzi daje szereg praktycznych wskazówek i dotyczy wyłącznie dobrej współpracy.  Prezentuje strategie komunikacji oraz proces budowania zaufania i pracy nad relacjami.

Serdecznie zapraszamy do lektury opracowania: