ROLA I ZADANIA LIDERÓW LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY W PROCESACH ZARZĄDZANIA WODĄ W KRAJOBRAZIE. WYKORZYSTANIE METODY LIVING LAB

W dniach 19-20.10.202125-26.10.2021 nasz zespół we współpracy z CDR Brwinów w centrum konferencyjnym Perła Leśna w Nadarzynie przeprowadził warsztaty w ramach projektu WATERDRIVE, których celem było wypracowanie optymalnych metod współpracy w ramach zarządzania wodą w obszarach rolnych.

Temat przewodni warsztatów dotyczył  roli i zadań liderów Lokalnych Partnerstw ds. Wody  (LPW) w procesach zarządzania wodą w krajobrazie i opierał się  na metodach współpracy w ramach procesów zarządzania wodą w obszarach rolnych, w szczególności wykorzystania metody Living Lab.

Do udziału w sesjach warsztatowych zaproszono liderów i członków Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), będących siecią efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie na poziomie lokalnym.


Pierwszego dnia każda z dwóch grup warsztatowych przedstawiła swoją koncepcję i rozwiązania dla organizacji pracy doradców i omówiła możliwości zaplanowania pracy wykorzystaniem metody Living Labs.


Kolejnego dnia zespół Pheno Horizon przeprowadził warsztat inspirowany metodą Walta Disneya. Po zakończonej pracy dwóch przedstawicieli każdej z grupy zaprezentowało wnioski w formie posterów.

Wynikiem dwudniowych prac warsztatowych było wypracowanie listy interesariuszy LPW oraz ocena narzędzia Living Lab z punktu widzenia potrzeb LPW.


W celu szczegółowego zapoznania się z przebiegiem i wynikami prac warsztatowych zapraszamy do przeczytania raportu: