NARZĘDZIE PLANOWANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNEJ W KRAJOBRAZIE ROLNICZNYM

Rozwój narzędzi planowania jest zaspokojeniem potrzeby ujawnionej w pierwszych dwóch latach funkcjonowania projektu WATERDRIVE „Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego” współfinansowanego przez Interreg Baltic Sea Region Program (umowa nr. R094), w ramach WP3.

Udoskonalone narzędzie planowania to zestaw wdrożeń, z których można czerpać inspirację do rozwiązywania problemów w gospodarce wodnej w krajobrazie rolniczym. Opracowanie pokazuje szereg uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i kulturowych w różnych krajach, a także bardzo zróżnicowane etapy prezentowanych działań.

Dodatkowym atutem przygotowanego narzędzia jest możliwość jego dalszego rozwijania i dodawania nowych, praktycznych przykładów i skutecznych rozwiązań.

Zapraszamy do lektury opracowania: