MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WATERDRIVE MARZEC 2021

Wyłączone
Pheno Horizon

W dniach 16-17 marca 2021 roku za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM odbyła się wideokonferencja całego konsorcjum projektu WATERDIVRE składającego się z ośmiu partnerów: Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Danii, Rosji i Polski). Celem dwudniowej sesji było omówienie bieżących kwestii związanych z realizacją projektu.


Pierwszego dnia udział w spotkaniu wzięło 49 osób. Poruszono zagadnienia dotyczące procesu rozwojowego Scenariuszy Narodowych w kontekście holistycznego doskonalenia gospodarki wodnej w krajach partnerskich.

Polski zespół, reprezentowany w tym dniu przez Macieja Kowalczyka (Pheno Horizon), przedstawił treści na temat „Wzmacniania lokalnej gospodarki wodnej w krajobrazach rolniczych regionu Morza Bałtyckiego”. W niniejszym zakresie wyodrębniono 6 działań:

  1. Stworzenie nowej specjalizacji w publicznym systemie doradztwa rolniczego – doradca ds. gospodarki wodnej
  2. Lokalne partnerstwo wodne
  3. Instrumenty Rozwoju Jednostek Systemu Terytorialnego (samorządy) – strategie transterytorialne przy wykorzystaniu ZIT, RLKS, IIT
  4. Strategie rozwoju gmin – budowanie potencjału ze zintegrowanym planowaniem
  5. Wzmocniona międzypoziomowa współpraca w zakresie zarządzania wodą: inkluzywne i partycypacyjne planowanie gospodarki wodnej
  6. Promowanie inwestycji / środków uzupełniających poprzez procedury wsparcia finansowego

Ścieżki zidentyfikowane przez poszczególnych partnerów są bardzo wszechstronne. Przedstawiono je w poniższej tabeli:

Najczęściej wymieniane kategorie to: efektywne mechanizmy finansowania, nowe usługi z pomocą doradcy ds. Wodnych lub wodociągów oraz efektywne, cyfrowe wspomaganie decyzji rolników.


Drugiego dnia w spotkaniu uczestniczyło 50 osób. Skupiono się na omówieniu postępów, planów i wyzwań na najbliższe 3 miesiące wynikających z realizacji poszczególnych Pakietów Roboczych (Work Package): WP2, WP3, WP4, WP5.

Zestaw narzędzi do planowania dla Pakietu Roboczego (Work Package) WP3.3.
Sirkka Tattari (SYKE), Małgorzata Grodzicka Kowalczyk (Pheno Horizon)


DOKUMENTY DO POBRANIA – RAPORT PODSUMOWUJĄCY DWUDNIOWĄ SESJĘ:

Po więcej informacji o projekcie zapraszamy na stronę: http://waterdrive.phenohorizon.com/