PODRĘCZNIK BUDOWANIA ZAUFANIA DLA LIDERÓW LOKALNYCH PARTNERSTW DS. WODY

Wyłączone
Pheno Horizon

W ramach projektu WATERDRIVE „Woda jako czynnik sprawczy rozwoju obszarów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego” współfinansowanego przez Interreg Baltic Sea Region Program (umowa nr. R094), przygotowaliśmy podręcznik dla liderów Lokalnych Partnerstw ds. Wody dotyczący budowania zaufania w ramach wielosektorowej, lokalnej gospodarki wodnej. 

Podręcznik dla liderów ma na celu inspirowanie, motywowanie i wzmacnianie zdolności współpracy wśród liderów obecnych i przyszłych. Opiera się na doświadczeniach z pracy w obszarach projektu Waterdrive, jak również innych projektów, w których interesariuszom udało się wspólnie wdrożyć rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Obejmuje identyfikację różnych form lokalnego przywództwa, podstawowych zasad, których warto przestrzegać, opis metod pracy z wykorzystaniem różnych perspektyw, różnych aktorów procesów, wytyczne dotyczące możliwości korzystania z wielu perspektyw w sposób strategiczny. Dodatkowo Podręcznik definiuje pytania, które należy sobie zadać, aby móc dokonywać świadomych wyborów.

Wierzymy, że stanowić będzie zarówno inspirację, jak i wsparcie na etapie podejmowania kolejnych, konkretnych kroków w pracy ze złożonymi problemami zarządzania zasobami naturalnymi
w przyszłości.

Zapraszamy do przeczytania podręcznika: