projekt

ROZWÓJ NAUKOWO-BIZNESOWY W ZAKRESIE BADAŃ NAD CIRCULAR ECONOMY

ROZWÓJ NAUKOWO-BIZNESOWY W ZAKRESIE BADAŃ NAD CIRCULAR ECONOMY

Kolejnym wyzwaniem, z którym zmierza się nasz zespół przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim są badania nad circular economy (gospodarka o obiegu zamkniętym) w ujęciu terytorialnym. Wspólnie...

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WATERDRIVE MARZEC 2021

W dniach 16-17 marca 2021 roku za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM odbyła się wideokonferencja całego konsorcjum projektu WATERDIVRE składającego się z ośmiu partnerów:...

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY BIELAWY NA LATA 2021-2030

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z gminą bielawy. Będziemy opracowywać strategię rozwoju dla tego samorządu. Jest to kluczowy dokument z punktu widzenia funkcjonowania gminy,...

SPOTKANIE PULL ŁÓDŹ W RAMACH PROJEKTU REPAiR

W lutym 2017 roku odbyło się pierwsze z serii spotkań PULL (peri-urban living labs) w Łodzi w ramach projektu REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas)....

PREZENTACJA PROJEKTU REPAIR NA POSIEDZENIU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

W dniu 9 lutego 2018 roku projekt REPAiR został zaprezentowany na posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Warszawie. Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, reprezentująca PHENO HORIZON...

PROJEKT BADAWCZY DOTYCZĄCY POSTAW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH WOBEC UCIĄŻLIWYCH INWESTYCJI

Wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk realizujemy projekt badawczy dotyczący postaw społeczności lokalnych wobec uciążliwych inwestycji. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nosi tytuł „Zastosowanie koncepcji sensu miejsca i kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce”.