ROZWÓJ NAUKOWO-BIZNESOWY W ZAKRESIE BADAŃ NAD CIRCULAR ECONOMY

Wyłączone
Pheno Horizon

Kolejnym wyzwaniem, z którym zmierza się nasz zespół przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim są badania nad circular economy (gospodarka o obiegu zamkniętym) w ujęciu terytorialnym. Wspólnie realizowane działania i projekty mają się przyczynić do rozwoju naukowego i biznesowego w zakresie gospodarki cyrkularnej, która jest współczesnym wyzwaniem w skali globalnej.

Model gospodarki cyrkularnej, będący przeciwieństwem gospodarki liniowej, tworzy zamkniętą pulę procesów poprzez minimalizację zużycia surowców i wielkości wytwarzanych odpadów, emisji zanieczyszczeń i utraty energii. Opiera się ona na wykorzystywaniu odpadów wytworzonych w ramach jednego procesu jako surowce dla innych, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja wykorzystywanych zasobów i efektywność używania wytworzonych dóbr.

Do głównych obszarów naszej współpracy należą:

  1. działalność dydaktyczna i podnoszenie kompetencji,
  2. działalność naukowa i badawczo-rozwojowa,
  3. działalność doradcza i ekspercka,
  4. działalność popularyzatorska,
  5. wymiana informacji,
  6. udostępnienie danych cyfrowych.

O postępach w naszej współpracy będziemy na bieżąco informować.