SPOTKANIE PULL ŁÓDŹ W RAMACH PROJEKTU REPAiR

W lutym 2017 roku odbyło się pierwsze z serii spotkań PULL (peri-urban living labs) w Łodzi w ramach projektu REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas). W spotkaniu zorganizowanym przez partnerów projektu: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz PHENO HORIZON wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, decydenci w zakresie planowania przestrzennego i strategicznego a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za realizację procesów zarządzania odpadami, wodą, jakością środowiska.

W toku prac warsztatowych prowadzonych metodą „drzewa problemów” dokonano analizy głównych problemów i wyzwań dotyczących metabolizmu analizowanego obszaru.

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.