PREZENTACJA PROJEKTU REPAIR NA POSIEDZENIU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

W dniu 9 lutego 2018 roku projekt REPAiR został zaprezentowany na posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Warszawie. Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, reprezentująca PHENO HORIZON jako jednego z partnerów międzynarodowego konsorcjum przedstawiła zgromadzonym przedstawicielom polskich miast idee i założenia projektu. Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa. Skupia ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Działalność skupia się na rozwoju społecznym i gospodarczym a także propagowaniu dobrych praktyk innowacyjnego zarządzania. Podczas spotkania przedstawicielom polskich miast zaprezentowana została idea projektu bazująca na zintegrowaniu metod zarządzania zasobami miast i udostępnienia lokalnym decydentom narzędzia o unikalnych możliwościach prognozowania rozwoju przestrzennego. Omówiono metodologię prowadzenia prac w projekcie a także główne działania w podziale na te dotyczące działalności badawczej, mającej na celu wprowadzanie innowacji. Wyjaśniono sens powołania laboratoriów badawczych PULLs (peri-urban living labs) rozlokowanych we wszystkich obszarach podlegających badaniu (Amsterdam, Gandawa, Hamburg, Łódź, Neapol, Pecs).  

Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudziły możliwości przyszłego wykorzystania tworzonego GDSE (Geodesign Decision Support Environment) w zakresie programowania rozwoju miast, przewidywania skutków przestrzennych, środowiskowych, społecznych a także ekonomicznych prowadzonych działań. Przedstawiciele miast wyrazili również aprobatę dla utworzenia Centrum Cyrkularnej Ekonomii Zadawano tez pytania dotyczące aspektu uwzględnienia w projekcie aspektu prowadzenie gospodarki w obiegu zamkniętym a także możliwości komplementarnego wdrażania zasad cyrkularnej ekonomii w polskich miastach.

http://www.miasta.pl/aktualnosci/z-zarzadu-zmp-w-warszawie