EKSPERCI REGIONALNEGO FORUM 2017 W ŁODZI

Zobacz podsumowanie RFE 2017!

KAROL BANDURA

11 lat w Skanska S.A.

Aktualne stanowisko: Business Development – Koordynator

Odpowiedzialny w Skanska S.A. za dział projektów typu: Early Contractor Involvement (ECI), czyli projektów pozyskiwanych i realizowanych przy zastosowaniu innowacyjnego modelu kontraktowania opartego na wczesnym udziale wykonawcy w przedsięwzięciu inwestycyjnym (tj. na etapie opracowywania koncepcji projektowej i struktury finansowej projektu.)

Specjalista z zakresu rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

Posiada też doświadczenie w koordynacji i wykonywania obsługi prawnej dużych i skomplikowanych projektów np. Centrum Rekreacyjno- Sportowe w Zielonej Górze, Wydział Prawa i Administracji w Łodzi, Wydział Filologii w Łodzi, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny – Technopark Pomerania, Centrum Dialogu „Przełomy” dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.

JANUSZ GRĄDZKI

Pasjonat nowoczesnych technologii. Pracując dla największych integratorów na stanowiskach managerskich, brał aktywny udział w wielu ogólnopolskich projektach informatycznych, w tym w administracji szczebla wojewódzkiego i centralnego, a także kilku dużych projektach komercyjnych. W korporacjach w branży IT od kilku lat poznaje trendy rozwoju biznesu i wdraża nowoczesne rozwiązania wraz z kluczowymi partnerami. W Fujitsu współpracował z największymi firmami na rynku IT przy dużych projektach międzynarodowych jak i krajowych, natomiast w Microsoft promował najnowsze rozwiązania do skutecznej komunikacji.

W Grupie PKP nadzorował wdrażanie systemów informatycznych. Prowadził wykłady i prezentacje z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań technologicznych Microsoft, a także zajęcia wykładowe i laboratoria komputerowe. Jest współautorem programu kształcenia z zakresu ICT w edukacji.

W ENGIE stoi na czele Departamentu Nowych Technologii i nadzoruje implementację nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w realizowanych przez Grupę projektach.

KATARZYNA KOPCZYŃSKA-EGER

Adw. Dr Katarzyna Eger

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności w zakresie prawa ochrony konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa zamówień publicznych. Jest ekspertem zamówień publicznych Wolters Kluwer. Przed podjęciem samodzielnej działalności współpracowała z kancelarią Allen & Overy A. Pedzich Sp. k. oraz Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci i Doradcy podatkowi sp. p. Odbyła staż w Cleveland Municipial Court w USA. Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka programu Socrates Erasmus na Universiteit Gent, w Belgi.

Obroniła doktorat z zakresu prawa zamówień publicznych.

MACIEJ KOWALCZYK

Główny Doradca Pheno Horizon

Socjolog z wykształcenia. Od dwóch lat CEO Pheno Horizon. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz samorządów i społeczności lokalnych zdobyte podczas sporządzania dokumentów strategicznych i badawczych.

Był inicjatorem i prowadzącym wiele procesów konsultacji społecznych z zakresu budowania marki miejsca i rozwoju miast, gmin oraz regionów z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik.

W młodości aktywnie działał na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego zwłaszcza w mieście i województwie łódzkim.

Dzisiaj przekuwa pasję w pracę zawodową. Ekspert i doradca w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału przestrzennego, gospodarczego oraz społecznego.

Znawca narzędzi komunikacji oraz konsultacji pomiędzy zwaśnionymi

środowiskami w dążeniu do znalezienia i wdrożenia dobrych rozwiązań.

Zwolennik pracy zespołowej. Uwielbia rozwiązywać problemy i szukać skutecznych rozwiązań.

Związany ideowo i redakcyjnie z wydawnictwem LIBERTE! Uwielbia kreację zarówno na poziomie obrazu jak i tekstu.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań na obszarach w całym kraju. Jest posiadaczem międzynarodowego certyfikatu zarządzania projektami Prince II Foundation.

Wielokrotny animator warsztatów i szkoleń, moderator i panelista podczas np: Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi oraz innych ogólnopolskich konferencji.

MARTYNA LUBIENIECKA

Prawnik z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych, w ramach współpracy z kancelariami świadczyła usługi prawne zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców. Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, były trener i doradca w projekcie „Nowe podejście do zamówień publicznych”.

Obecnie pracownik jednej z większych firm na rynku budowlanym, którą reprezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Do chwili obecnej reprezentowała swoich mocodawców w ponad 150 sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współautorka i moderator projektu SPOTKIO – spotkań praktyków rynku zamówień publicznych. Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautorka książki „Vademecum Zamawiającego.”

KRYSTIAN MALCZEWSKI

Finansista z doświadczeniem w rozwijaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym projektów PPP. Uczestniczył w realizacji jednego z największych projektów infrastrukturalnych PPP w Polsce – Autostrady A1, odcinek Gdańsk-Nowe Marzy.

ZBIGNIEW MIESZAŁA

Z wykształcenia absolwent Politechniki Poznańskiej w specjalności Budownictwo Lądowe.

Pracujący na stanowiskach menedżerskich w firmie Skanska Polska przez okres ostatnich kilkunastu lat. Zasadnicze kompetencje wykształcone w dziedzinie marketingu i oferowania oraz zarządzania wielobranżowymi zespołami projektowymi. Posiada wiedzę z obszaru zrównoważonego budownictwa oraz technologii Building Information Management.

SZYMON MISZTELA

Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczął w branży intalacyjnej. Później jako Dyrektor Administracyjno-Techniczny w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi nabrał doświadczenia w zarządzaniu zespołami. Pracując jako Inżynier Budowy, Menadżer Projektów oraz wykonując pracę Kierownika Budów zrealizował w ramach SKANSKA S.A. kilka wspaniałych obiektów, w tym w ramach projeków rewitalizacji: Park Zmysłów w Poddębicach, kamienicę w Łodzi dla Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz biurowiec w Łodzi przy skrzyżowaniu ulic Jaracza i Uniwersyteckiej dla firmy Comarch. W ramach projektów kubaturowych nadzorował budowy w Bazie Lotnictw Taktycznego w Łasku, rozbudowę Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie pracuje jako Area Sales Manager w Norma Group.

Uwielbia piesze wypady w góry zimą z plecakamiem. Lubi prawdziwe wyzwania.

WALDEMAR OLBRYK

Senior Vice President Business Development
Skanska Infrastructure Development

Waldemar Olbryk pełni funkcję wiceprezesa ds. rozwoju biznesu w Polsce Skanska Infrastructure Development – międzynarodowej spółki Skanska działającej na terenie Polski, Słowacji, Czech, Skandynawii, Wielkiej Brytanii i obu Ameryk. Firma w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) buduje obiekty użytku publicznego: m.in. szpitale, szkoły i drogi. Jako odpowiedzialny za sektor PPP w Polsce pragnie zadbać o przeniesienie dobrych doświadczeń i standardów Skanska z innych krajów do Polski.

  • Od kwietnia 2014 roku jest odpowiedzialny za rozwój Skanska w zakresie projektów w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym w Polsce.
  • Powierzenie zarządzania obszarem PPP w Polsce Waldemarowi Olbrykowi miało dla Skanska znaczenie strategiczne. Projekty wykonywane w partnerstwie z sektorem publicznym są dla firmy jednym z najbardziej rozwojowych obszarów rynku na świecie, a Polska jest postrzegana jako kraj z bardzo dużym potencjałem w tym zakresie. Zadaniem Waldemara Olbryka jest zadbanie o mocną pozycję Skanska na rynku i aktywny udział w budowaniu sektora.
  • W latach 2011-2014 sprawował funkcję Prezesa Skanska Property Poland. Jako pierwszy Polak obejmujący to stanowisko, odpowiadał za kontynuację i rozwój działalności spółki. Jednym z jego największych sukcesów było zacieśnienie współpracy z sektorem usług dla biznesu. Skanska stała się najchętniej wybieranym dostawcą budynków biurowych przez centra usług w Polsce, czego zwieńczeniem był tytuł dewelopera dekady przyznany firmie przez jury konkursu Poland Outsourcing & Shared Services Award w 2013 r.
  • Swoją karierę w Skanska Waldemar Olbryk rozpoczął w 2008 roku. Do 2011 roku był dyrektorem regionalnym Skanska Property Poland w części południowej kraju. Na tym stanowisku odpowiedzialny był za stworzenie zespołu regionalnego i dynamiczny rozwój inwestycji firmy.
  • Przed dołączeniem do Skanska, zajmował min. stanowisko menedżera ds. nieruchomości w polskim oddziale firmy Philips. Wcześniej zajmował stanowiska kierownicze w takich firmach jak: BP Polska oraz Apsys Sp. z o.o., gdzie pracował nad projektem Manufaktura w Łodzi.
  • Waldemar Olbryk urodził się w 1972 roku. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia MBA prowadzone wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i College of Maryland. Posiada tytuł Profesjonalnego Managera Projektu według standardu Project Management Institute (PMI®).

MIROSŁAW PODRAZA

Dyrektora Sprzedaży i Marketingu w Regionie Kolejowym

Pan Mirosław jest absolwentem Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej. Przez ostatnie 20 lat pracował w firmie NDI S.A., gdzie od 2011 roku był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Realizacji, zajmującego się ofertowaniem, wykonawstwem i obsługą gwarancyjną projektów realizowanych przez NDI w branży: budownictwa kolejowego, modernizacji i budowy linii tramwajowych, budownictwa kubaturowego, użyteczności publicznej, biurowego, mieszkaniowego i hydrotechniki morskiej.

W latach 2005 – 2011 Pan Podraza pełnił rolę Zastępcy Dyrektora Projektu A1, jako Reprezentant NDI w JV ze Skanska S.A.