WYJĄTKOWE REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE

Regionalne Forum Eksperckie to cykl spotkań przedstawicieli świata samorządu i biznesu dotyczących najważniejszych wyzwań z zakresu opracowywania strategii, zarządzania i realizacji inwestycji, powstały w odpowiedzi na potrzeby zdiagnozowane podczas prac z liderami rozwoju.

RFE stanowi uzupełnienie wydarzeń jak Forum Ekonomiczne czy Europejski Kongres Gospodarczy. Formuła spotkań w ramach RFE wyróżnia je jednak spośród innych. Tu spotkania organizowane są niejako na zamówienie gości a zaproszeni eksperci pomagają wypracować rozwiązania wynikające z indywidualnych potrzeb. Kameralny charakter spotkań i ich swobodna atmosfera sprzyjają nawiązaniu relacji pomiędzy gośćmi RFE. Wiedza zaproszonych ekspertów – najwyższej klasy specjalistów w swoich dziedzinach pozwala na uzyskanie realnego wsparcia i  poznanie ciekawych rozwiązań.

Udział w RFE to dla osób odpowiedzialnych za kierowanie procesami rozwoju lokalnego nie tylko możliwość zdobycia nowej wiedzy i bliskiego spotkania wysokiej klasy specjalistów, ale także przedstawienia specyficznych wyzwań i skonsultowania sposobów rozwiązania pojawiających się problemów i wymiany doświadczeń.

Organizatorzy

Regionalne Forum Eksperckie to inicjatywa grupy PHENO HORIZON – od lat świadczącej wsparcie w zakresie inwestycji i planowania rozwoju. W zależności od poruszanej tematyki do organizacji kolejnych edycji zapraszani są partnerzy – najwyższej klasy specjaliści w swoich dziedzinach.

Gdzie

Regionalne Forum Eksperckie – jak przystało na wydarzenie organizowane „na zamówienie” Gości to impreza mobilna. Przy współpracy z partnerami z terenu całej Polski wydarzenia w  ramach RFE organizowane są w wybranych, dogodnych miastach kraju – dotychczasowe edycje miały miejsce w Łodzi, Gdańsku i Lublinie.

Eksperci RFE

Wśród zaproszonych ekspertów RFE znaleźli się m. in.:

Paweł Orłowski  Ministerstwo Rozwoju Regiolalnego (do 2015)
Elżbieta Królikowska – Kińska Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Marcin Wojciechowski Grupa M20
Marcin Pluta Burmistrz Brzezin; Związek Miast Polskich
Małgorzata Zielińska  DNB Bank Polska S.A.
Justyna Kubera DNB Bank Polska S.A.
Marzena Frąckowiak – Ciodyk  DNB Bank Polska S.A.
Marcin Pawlak Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Artur Habza Urząd Marszalkowski Województwa Lubelskiego
Bartosz Mysiorski Kancelaria Dentos
Bartosz Ziółek Amber Global Consulting Sp. z o.o.
Grzegorz Teresiński  Ypsilon Consulting
Karol Bandura SKANSKA S.A.
Janusz Grądzki ENGIE Polska Sp. z o.o.
Katarzyna Kopczyńska – Eger Kancelaria Eger & Eger
Martyna Lubieniecka SKANSKA S.A.
Krystian Malczewski SKANSKA S.A.
Zbigniew Mieszała SKANSKA S.A.
Waldemar Olbryk SKANSKA S.A.
Mirosław Podraza SKANSKA S.A.
Szymon Misztela EKSA Sp. z o.o.