REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE PODCZAS XXV ZJAZDU HYDROBIOLOGÓW POLSKICH – PODSUMOWANIE

Za nami piąta edycja Regionalnego Forum Eksperckiego, która odbyła się w Łodzi, w dniu 9.09.2022 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego a zorganizowana była przy współpracy z Polskim Towarzystwem Hydrobiologicznym w ramach XXV Zjazdu Hydrobiologów Polskich.

Wykład przewodni VRFE nosił tytuł: Jak skutecznie wspierać samorządy w dobie wyzwań klimatycznych wykorzystując programy i narzędzia Komisji Europejskiej?

W trzech warsztatach organizowanych podczas wydarzenia brali udział reprezentanci samorządów województwa łódzkiego odpowiadający za rozwój strategiczny JST, osoby mające dużą praktykę w tym zakresie oraz osoby zaangażowane w realizację projektów dofinansowywanych z różnych źródeł oraz eksperci akademiccy z uczelni z całego kraju.

Warsztat 1. Wdrażanie rozwiązań BZI na przykładzie inicjatyw realizowanych w mieście Zduńska Wola​

Tematyka warsztatu skoncentrowana była na zarządzaniu mikrozlewnią przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii zagospodarowania publicznych obszarów zielonych oraz aspekt zagospodarowania terenów wokół zbiornika Kępina oraz rzeki Pichny. Prowadzony był przez reprezentanta Miasta Zduńska Wola, FPP Enviro oraz PHENO HORIZON.

Warsztat 2. Wdrażanie planowania rozwoju gospodarki wodą na terenach niezurbanizowanych w ramach Lokalnych Partnerstw do Spraw Wody

Prace podczas warsztatu skupiły się na badaniu możliwości wdrażania planowania rozwoju gospodarki wodą na terenach niezurbanizowanych. Warsztat, w ramach którego opracowano założenia projektu dotyczącego poprawy gospodarowania wodą na obszarze powiatu kutnowskiego prowadzony przez partnerów z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach, partnerów z Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, PHENO HORIZON oraz ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego.

WARSZTAT 3. Rola komponentów środowiskowych w strategicznym rozwoju miasta – przykład Miasta Opoczno

Podczas warsztatów było zaprezentowano jak dzięki uzyskanym środkom pochodzących z Funduszy Norweskich w mieście Opoczno zostaną opracowane rozwiązania projektowe mające na celu wykorzystanie potencjału przyrodniczego miasta, zwiększenie jego dostępności i stworzenie lepszych warunków życia i rozwoju gospodarczego. Spotkanie przede wszystkim skupiało się na przygotowaniu założeń projektów w oparciu o międzynarodowe partnerstwa z wykorzystaniem mechanizmu Horyzont Europa (Program LIFE 2023 lub 2024). Warsztat prowadzony był FPP Enviro oraz PHENO HORIZON, aktywny udział wzięli w nim przedstawiciele Miasta Opoczno.

Przedstawicielom Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego dziękujemy za zaproszenie do współpracy a wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i otwartość na nowe projekty!

Fotorelacja z wydarzenia:

Więcej o Jubileuszowym XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich https://zjazdhydrobiologow.wixsite.com/2022