SPOTKANIE W WILNIE PROJEKTU WATERDRIVE

Drugie spotkanie całego konsorcjum projektu WATERDRIVE odbywa się w Wilnie. Gospodarzem wydarzenia jest Baltic Environmental Forum Lithuania (Bałtyckie Forum Ochrony Środowiska Litwy) www.bef.lt

Podczas wydarzenia skupimy się w głównej mierze na zadaniach wynikających z problematyki Pakietów Roboczych (Work Package) WP2, WP3, WP4. Prezentacje szczegółów dotyczących Pakietów Roboczych prowadzone przez: Frank Bondgaard, Ainis Lagzdins, Kaja Peterson and Katarzyna Izydorczyk.

Frank Bondgaard
Frank Bondgaard
Ainis Lagzdins
Kaja Peterson
Katarzyna Izydorczyk
Katarzyna Izydorczyk