inwestycje

PROJEKT BADAWCZY DOTYCZĄCY POSTAW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH WOBEC UCIĄŻLIWYCH INWESTYCJI

Wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk realizujemy projekt badawczy dotyczący postaw społeczności lokalnych wobec uciążliwych inwestycji. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nosi tytuł „Zastosowanie koncepcji sensu miejsca i kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce”.

STWORZENIE PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI INWESTYCYJNEJ MIĘDZY ŁODZIĄ A WARSZAWĄ

Pheno Horizon oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Doradcy podjęli się opracowania i dostarczenia dokumentu pod nazwą : „Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej...