STWORZENIE PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI INWESTYCYJNEJ MIĘDZY ŁODZIĄ A WARSZAWĄ

Pheno Horizon oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Doradcy podjęli się opracowania i dostarczenia dokumentu pod nazwą : „Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią, a Warszawą poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych w powiatach rawskim, skierniewickim i tomaszowskim”. Po opracowaniu autorskiej metody badawczej rozpoczęły się prace z udziałem samorządów : Powiat Rawski, Powiat Skierniewicki, Miasto i Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina Regnów, Gmina Sadkowice, Gmina Głuchów, Gmina Kowiesy, Gmina Nowy Kawęczyn, Gmina Skierniewice, Gmina Czerniewice, Gmina Rzeczyca oraz Gmina Żelechlinek. 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkania którego celem było przedstawienie wstępnych założeń kierunków rozwoju wspomnianego obszaru, które odbyło się 30.05.2014 w siedzibie Starostwa Rawy Mazowieckiej między innymi z udziałem Starosty Rawskiego Pana Józefa Matysiak oraz Wicestarosty Powiatu Skierniewickiego Panem Janem Białkiem.