HEI4S3-RM EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION & TECHNOLOGY (EIT)

Wyłączone
Pheno Horizon

CEL PROJEKTU

Projekt powstał, aby wzmocnić budowanie zdolności innowacyjnych Europy, dążąc do długoterminowego zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem idei gospodarki cyrkularnej w  celu modernizacji sektora surowcowego i wydobywczego. Założeniem gospodarki o obiegu zamkniętym jest utrzymywanie w gospodarce wartości produktów, materiałów i zasobów tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów jest ograniczone do minimum. Niniejsze działania stanowią istotny wkład w wysiłki UE na rzecz rozwoju zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Projekt zakłada wzmocnienie partnerstw między organizacjami szkolnictwa wyższego, biznesu i organizacji badawczych, dzięki opracowaniu nowatorskiej ścieżki dla przedsiębiorczych uniwersytetów.

HEI4S3-RM realizowany jest w ramach inicjatywy EIT (European Insitute of Innovation & Technology) HEI (Higher education institutions) Initiative, która jest kluczowym celem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w ramach jego nowej strategii, strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027.

METODOLOGIA

Projekt HEI4S3-RM prowadzony jest według określonej metodologii. Korzystając z dobrze działających potencjałów (organizacyjnych, dydaktycznych, badawczych, innowacyjnych, rozumiejących lokalne uwarunkowania) uczelni zaangażowanych w projekcie stworzone zostaną międzywydziałowe, współpracujące w ramach konsorcjum (międzynarodowe) Zintegrowane Ekosystemowe Laboratoria (EILs).

W jej skład wchodzą poniższe aktywności:

  • zbudowanie laboratoriów integracji ekosystemów w każdym z 6 HEI w celu wspierania inteligentnej specjalizacji i innowacji w zakresie zrównoważonych surowców,
  • promowanie konkretnych działań na rzecz szerszej kultury przedsiębiorczości oraz uczenie działań innowacyjnych i przedsiębiorczości w ośrodkach akademickich
  • zarządzanie procesem z wykorzystaniem Zarządczych Rad przez uniwersytety angażując kadrę kierowniczą oraz specjalistów nie-akademickich,
  • budowanie zdolności określonych multidyscyplinarnych struktur wsparcia, które będą zaangażowane w kierowanie procesem „Innowatorów HEI4S3-RM”
  • wymianę dobrych praktyk między uniwersytetami UE.

WYZWANIA

Głównym wyzwaniem jest połączenie małych i średnich, ale efektywnych we współpracy uczelni z regionalnymi i lokalnymi ekosystemami innowacji w zakresie działań związanych z gospodarką cyrkularną w sektorze surowcowym i wydobywczym.

Istotną kwestią podczas jest także docieranie do studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz doktorantów studiów doktoranckich zachęcając ich między innymi do udziału w programie  Erasmus+, co poprawiłoby między innymi mobilność osób uczących się.

Kluczowym elementem jest integracja środowisk naukowych w różnych częściach Europy w ramach wspólnych wyzwań związanych z cyrkularną ekonomia oraz adaptacja do zachodzących zmian klimatycznych.

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, które dzięki tej inicjatywy mogą stać się regionalnymi motorami innowacji oraz wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy w całej Europie.

Szkoła wyższaPaństwo
Universidad de OviedoHiszpania
Universidad de HuelvaHiszpania
Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of TimisoaraRumunia
Technical University of Georg AgricolaNiemcy
Lapland University of Applied SciencesFinlandia
International Hellenic UniversityGrecja
Pozostałe instytucjePaństwo
Mining and Metallurgy Institute Bor (MMI Bor)Serbia
Geological Survey of SloveniaSłowenia
Pheno HorizonPolska

W późniejszym terminie linki do dedykowanych stron www projektu poszczególnych Partnerów.


Mateusz Kozulski

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.

POSTĘP PROJEKTU