PHENO HORIZON PARTNEREM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W RAMACH SCREEN

Miło nam poinformować, że PHENO HORIZON dołączyło do grona partnerów Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. Synergic Circular Economy across European Regions – SCREEN. Współpraca polegać będzie na merytorycznym wspieraniu Województwa Łódzkiego w ramach projektu realizowanego w ramach Programu HORYZONT 2020.

Inicjatywa SCREEN ma na celu określenie metod systemowego przejścia do gospodarki obiegu zamkniętego w ujęciu regionalnym. Idea działań oparta jest na ustanowieniu synergii operacyjnych między programem „Horyzont 2020” a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi związanymi z realizacją zasad cyrkularnej ekonomii.

Pozostali partnerzy Województwa Łodzkiego wspólpracujący w ramach projektu: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Badań i Innowacji PRO-AKADEMIA.

 

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/205933/factsheet/en

https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/screen-w-łódzkiem