REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE 2017

Kolejna edycja Regionalnego Forum Eksperckiego odbyła się w dniu 20 czerwca 2017 r w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi, przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34. Wydarzenie organizowane jest przez Pheno Horizon. W tym roku Partnerem Głównym była firma SKANSKA. Partnerem Wspierającym została firma ENGIE oraz Kancelaria Adwokacka Eger & Eger. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Łódzki. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy z Wydziałem Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Celem tegorocznego spotkania było dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji działań w trybie znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z omówieniem możliwości skutecznych wdrożeń ze szczególnym omówieniem:

Sesja plenarna „Dialog techniczny, Partner innowacyjny czy dialog konkurencyjny? Nowe tryby udzielania zamówień publicznych, nowe możliwości współpracy zamawiającego i wykonawcy”z uczestnictwem gości specjalnych: Michał Piwowarczyk – Ministerstwo Rozwoju, Marcin Pawlak – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, SKANSKA S.A. – Dyrektor Regionu, Maciej Kopański – Engie Technika Instalacyjna Sp. z o.o., Marcin Pluta – Burmistrz Brzezin, członek Zarządu SŁOM

„Dialog techniczny i partner innowacyjny. PZP a łódzka praktyka”.

Eksperci: Dyrektor Wydział ds. Zarządzania Projektami UMŁ, ekspert SKANSKA S.A., (moderator: Martyna Lubieniecka SKANSKA S.A.; Szymon Misztela PHENO HORIZON)

„Tramwaj regionalny zadaniem partnerskim”.

Eksperci: Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej UMWŁ, przedstawiciel Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Prezydent Pabianic, Prezydent Zgierza, ekspert SKANSKA S.A. – kompetencje inżynieryjne, Ekspert SKANSKA S.A. – kompetencje formalno-prawne (moderator: Marcin Pawlak Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego)

„Zaprojektuj, zbuduj, sfinansuj. Perspektywa JST”.

Eksperci: Miasto Zgierz, Miasto Pabianice, Ekspert RPO UMWŁ, ekspert Kancelarii Prawnej Eger & Eger Adwokaci, ekspert SKANSKA S.A., Ekspert DNB Bank Polska S.A. (moderator: Maciej Kowalczyk PHENO HORIZON, Katarzyna Kopczyńska-Eger Kancelaria Adwokacka Eger & Eger)

Wśród gości, którzy uczestniczyli w Forum, byli m.in.: p. Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic, p. Marcin Pluta – Burmistrz Miasta Brzezin, członek Zarządu Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, p. Robert Abramowski – Naczelnik Wydziału Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju, p. Marcin Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, p. Waldemar Olbryk – Wiceprezes ds. rozwoju biznesu SKANSKA Infrastructure Development, p. Karol Bandura – Koordynator Business Development SKANSKA S.A., p. Janusz Grądzki – Dyrektor Nowych Technologii Grupa Engie Polska.

Podsumowanie warsztatów Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj

Regionalne Forum Eksperckie okazało się doskonałą szansą do dyskusji nad możliwościami realizacji przedsięwzięć przez jednostki samorządu terytorialnego w formule Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj. Formuła ta pozwala na przerzucenie większości ryzyk budowlanych na wykonawcę. Zamawiający dokonuje płatności dopiero po końcowym odbiorze robót w dogodnych dla siebie ratach w okresie kilku a nawet kilkunastu lat. Taka formuła eliminuje także konieczność uwzględniania wydatków w indywidualnym wskaźniku zadłużenia danej jednostki. W formule Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj możliwa jest realizacja szerokiego spektrum przedsięwzięć począwszy od termomodernizacji obiektów, przez budowę obiektów pasywnych, przez wykonanie remontów oświetlenia, dróg czy w końcu budowę parkingów i innych obiektów użyteczności publicznej. Z wypowiedzi przedstawicieli gmin wynika, że zapotrzebowanie na takie inwestycje jest ogromne. Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu przedstawienia szczegółów założeń realizowania projektów w formule Zaprojektuj Wybuduj Sfinansuj.

Katarzyna Eger – Kancelaria Adwokacka Eger & Eger