PHENO HORIZON NA KONFERENCJI FINAŁOWEJ PROJEKTU SCREEN RZYM 2018

W dniach 18-19 października 2018 zespół PHENO HORIZON wziął udział w konferencji podsumowującej prace w projekcie SCREEN. W spotkaniu w Rzymie wzięli udział przedstawiciele 17 europejskich regionów. Uczestników gościł region Lazio – koordynator prac w ramach projektu. Podczas dwudniowej konferencji dyskutowano o możliwości zastosowania systemowego podejścia do rozwiązań w ramach gospodarki opartej na zasadach cyrkularnej  ekonomii. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wdrożenia rozwiązań w ramach sieci powiązań europejskich przedsiębiorstw. Wydarzenie zrealizowane było we współpracy z Forum „CompraVerde” (BuyGreen) – jednego z najważniejszych w Europie spotkania w ramach kreowania polityki zrównoważonego rozwoju.   https://www.forumcompraverde.it/en/