PERI-URBAN LIVING LAB REPAiR W ŁODZI

PIERWSZE SPOTKANIE PULL ŁÓDŹ W RAMACH PROJEKTU REPAiR

W lutym 2017 roku odbyło się pierwsze z serii spotkań PULL (Peri-Urban Living Lab) w Łodzi w ramach projektu REPAiR finansowanego w ramach Programu Horyzont 2020 o numerze grantu 688920.

PULL to stosowane w ramach projektu narzędzie służące opracowaniu strategii. Podczas prac – spotkania lokalnych ekspertów i osób zaangażowanych w procesu funkcjonowania miasta –  generowane są dane wejściowe służące opracowaniu planu działania w ramach stosowania rozwiązań gospodarki opartej na zasadach cyrkularnej ekonomii. W ramach PULL organizowanych w sześciu obszarach badawczych gromadzone są dane wejściowe związane z metabolizmem miast niezbędne dla budowania modeli w ramach GDSE. Ważnym punktem funkcjonowania PULL jest wymiana doświadczeń – wiedzy wynikającej z działań prowadzonych w ramach projektu w sześciu krajach.

W spotkaniu zorganizowanym przez partnerów projektu: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz OLP Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością PHENO HORIZON wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, decydenci w zakresie planowania przestrzennego i strategicznego a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za realizację procesów zarządzania odpadami, wodą, jakością środowiska.

W toku prac warsztatowych prowadzonych metodą „drzewa problemów” dokonano analizy głównych problemów i wyzwań dotyczących metabolizmu analizowanego obszaru.

REPAiR PULL Meeting in Łódź