O WATERDRIVE I REPAIR W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W dniu 14 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego miało miejsce spotkanie Władz Województwa Łódzkiego w ramach projektów REPAIR i WATERDRIVE, a także z interesariuszami projektów takich jak AQUARES, GPP4Growth, LCA4Regions, SCREEN czy Łódzkie GREEN HUB.

Celem spotkania była Integracja i wymiana doświadczeń w ramach projektów, zapoznanie z rezultatami oraz planowanymi działaniami dotyczącymi projektów.

Mieliśmy okazję przybliżyć uczestnikom spotkania główne cele projektu REPAIR i WATERDRIVE jakimi są przede wszystkim usprawnienie zarządzania odpadami i zasobami oraz zwiększenie potencjału władz lokalnych, społeczności lokalnych i publicznych służb doradztwa rolniczego w gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach rolniczych, celem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi

W ramach spotkania zadecydowano o podjęciu ważnych inicjatyw mających przybliżyć region do osiągnięcia postawionych założeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zauważone zostały możliwości wdrażania gospodarki cyrkularnej nie tylko w wyszczególnionych do tej pory obszarach, mowa o modernizacji obiektów technicznych, większego zaangażowania w tekstylia cyrkularne czy dodatkowe wykorzystanie niszczonych do tej pory elementów biomasy.
Podkreślono także rolę edukacji społeczeństwa i jego uświadamiania w zakresie zarządzania odpadami, emisji spalin czy energii oraz surowców odnawialnych.

Więcej: https://bruksela.lodzkie.pl/