KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE

14 stycznia miały miejsce trzydniowe warsztaty charrette, których efektem była koncepcja zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w rejonie Karsznic. Spotkania odbywały się w sali konferencyjnej PCKSiR przy ul. Dolnej 41 i były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na inauguracyjną sesję przybyli przedstawiciele samorządów uczestniczących w partnerskim projekcie wyznaczenia MOF: powiatu zduńskowolskiego, który jest liderem projektu, powiatu łaskiego, miasta Zduńska Wola, gminy Zduńska Wola oraz gminy Sędziejowice, a także specjaliści z branży kolejowej, drogowej, logistycznej i urbanistycznej, biznesmeni oraz mieszkańcy terenów objętych projektem. 

Pierwsza prezentacja dotyczyła warunków powstania i funkcjonowania portu multimodalnego w Karsznicach, który ma być głównym czynnikiem rozwoju MOF. Jak stwierdziła przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, sukces MOF wydaje się oczywisty, gdy pojawią się elementy infrastruktury. Obecnie potrzebna jest rzetelna analiza rynkowa – budowa suchego portu jest uzależniona od zainteresowania ze strony biznesu. 

Drugim ważnym elementem projektu MOF jest budowa łącznika między węzłem Zduńska Wola Karsznice na drodze ekspresowej S8 a obecną drogą krajową 12 (14). Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że po otwarciu S8 w pierwszym kwartale 2015 r. DK 12 (14) stanie się drogą lokalną, co ma znaczenie przy planowaniu łącznika; niespodziewanie oświadczył również, że na węźle pod Marzeninem nie przewidziano wlotu dla łącznika. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, czy wymóg zachowania trwałości projektu pozwoli na wykonanie tego wlotu przed upływem 5 lat. Starosta Wojciech Rychlik powiedział wprost, że samorządy zostały oszukane i że jedyną szansą na zbudowanie łącznika jest wykorzystanie perspektywy finansowej 2014–2020. 

Sesja popołudniowa była przeznaczona na konsultacje z mieszkańcami, omawiano trzy warianty poprowadzenia łącznika, który ma spełniać dwie funkcje: komunikacyjną oraz prorozwojową – w sąsiedztwie łącznika mają powstać tereny inwestycyjne. Dyskusje na ten temat będą kontynuowane w środę, natomiast w czwartek o godz. 16.00 zostaną zaprezentowane rezultaty trzydniowych prac planistycznych, prowadzonych „na gorąco” przez realizatorów projektu – MAU Mycielski Architecture&Urbanism, MConnection oraz Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.

Strony: 1 2