JAK POLSKA MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU INTERREG BALTIC SEA REGION ?

Jeżeli chcemy aktywnie korzystać z środków unijnych czas rozejrzeć się szerzej, sięgając poza środki regionalnych programów operacyjnych w województwach. Dobrze zacząć od dopasowania środków do specyficznych dla Polski potrzeb. Można to zrobić biorąc udział do 4 września w konsultacjach programu Inttereg Baltic Sea Reagion.

Jak Polska może skorzystać z funduszy BSE ? Jakie są najważniejsze Twoim zdaniem zadania stojące przed Państwami Bałtyckimi ?

WYBIERZ SWÓJ PRIORYTET I ZABIERZ GŁOS:

# 1: Bardziej innowacyjna gospodarka i społeczeństwo

#2: Usługi publiczne odpowiadające na zachodzące zmiany

#3: Zrównoważona gospodarka wodna dostosowana do skutków zmiany klimatu

#4: Niebieska gospodarka odporna na zmieniający się klimat

#5: Gospodarka obiegu zamkniętego

#6: Niskoemisyjne systemy energetyczne

#7: Ekologiczny i inteligentny transport

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH >