#EUREGIONSWEEK INIVERSITY. TRANSFORMACJA GOSPODARKI CYRKULARNEJ W EUROPEJSKICH REGIONACH I MIASTACH

#EURegionsWeek 2019 odbył się w październiku w Brukseli. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia, 8 października miała miejsce sesja dotycząca transformacji gospodarki cyrkularnej w europejskich regionach i miastach. Dokładny temat sesji brzmiał Bardziej zielona Europa – eng. A greener Europe.

Głównym tematem sesji była gospodarka cyrkularna oraz jej niewykorzystany potencjał w generowaniu pozytywnych efektów dla środowiska i działalności gospodarczej, ale także dla osiągania zrównoważonego rozwoju przez miasta i regiony czy zaangażowania obywateli w ich rozwój.

Wśród prelegentów pojawił się Andreas Obersteg z niemieckiego Uniwersytetu Hafencity, który przybliżył audiencji temat zarządzania zmianami gospodarki cyrkularnej w regionach Europy. Dr. Joanna Williams z UCL w Stanach Zjednoczonych opowiadała o najnowocześniejszych przemianach w gospodarce cyrkularnej. Z kolei Rusne Sileryte i Alexander Wandl z TU Delft w  Holandii przedstawili temat  środowiska wspomagania decyzji w zakresie GDSE dla terytorialnych strategii gospodarki cyrkularnej.

Niewątpliwie wszystkie wspomniane wystąpienia wzbudziły wiele dyskusji, słów podziwu, ale i kontrowersji wśród uczestników spotkania A greener Europe podczas #EURegionsWeek.

Na wydarzeniu A greener Europe dotyczącego gospodarki cyrkularnej ważny głos zabrała Małgorzata Grodzicka – Kowalczyk z Pheno Horizon, która wraz Dr. Libera Amenta (UNINA, Włochy) przeprowadziła panel na temat innowacyjnych strategii gospodarki cyrkularnej. W swoich rozważaniach skupiły się na zagadnieniach wdrażania nowych rozwiązań w miastach – w tym w Łodzi.

Podczas sesji zaprezentowano narzędzie GDSE stworzone w ramach projektu REPAIR, łączy ono modele decyzyjne z możliwościami mapowania przepływu, oceną zrównoważonego rozwoju i tworzeniem strategii współtworzenia. Uczestnicy spotkania mieli okazję je przetestować, dzięki czemu spotkało się ono z bardzo pozytywnym odbiorem. Narzędzie doceniono za jego ogromny zasób danych przepływowych oraz szanse jakie daje w upowszechnieniu procesu zarządzania.

Więcej: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/677_en?fbclid=IwAR3joXwQ_ldENmA7nfvK765STRNSxXIG3H6Cg4_2zbGWqkou34YA11cW_iM