DRUGIE PERI-URBAN LIVING LAB REPAiR W ŁODZI

DRUGIE SPOTKANIE PULL ŁÓDŹ W RAMACH PROJEKTU REPAiR

Drugie ze spotkań PULL w Łodzi miało miejsce 14 maja 2018 roku a prowadzone było przez partnerów projektu: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz OLP Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością PHENO HORIZON.

Udział w nim wzięła grupa reprezentantów instytucji z regionu łódzkiego, biznesu oraz jednostek badawczych, prowadzących prace z zakresu metabolizmu miast. W szczególności rozmowy skoncentrowane były na rodzajach  problemów jakie należy w tym zakresie rozwiązać i zdefiniowaniu kierunków działań.

Podczas części warsztatowej – po zapoznaniu uczestników z aktualnym stanem prac w projekcie – dokonano priorytetyzacji działań jakie należy podjąć w regionie.