BADANIE MOŻLIWYCH OBSZARÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MIAST KOLUSZKI I DUJIANGYAN

Niniejsza praca badawcza miała na celu analizę gminy Koluszki pod względem możliwości poszukiwania sieci powiązao i współpracy z chioskim miastem Dujiangyan. Analiza ta opracowana została na podstawie teorii biegunów wzrostu. Wykorzystanie koncepcji umożliwiło kompleksowe przeprowadzenie badania. Metoda opracowana została na podstawie udostępnionych danych oraz innych informacji powszechnie dostępnych w opracowaniach internetowych. Dane pochodziły z wiarygodnych źródeł informacji statystycznych, w większości z baz Głównego Urzędu Statystycznego. Rozwój jednostki terytorialnej jest stymulowany przez bieguny wzrostu. Biegunami nazwad należy te branże, przedsiębiorstwa czy gałęzie produkcji, które w istotny sposób wpływają na rozwój przestrzenno-gospodarczy gminy bądź samego miasta. Szans na wzrost doszukiwad się można również w pozytywnych trendach rozwoju występujących na terenie jednostki terytorialnej oraz w zapleczu infrastrukturalnym.