WŁOSZCZOWA+

Wyłączone
Pheno Horizon

W dniu 2022.08.04 przeprowadzone zostały warsztaty projektowe dla Gminy miejsko-wiejskiej Włoszczowa w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, nr LIFE19 IPE/PL/000005 – IP LIFE PL Pilica Basin CTRL. 

Spotkanie wraz z warsztatami odbyło się stacjonarnie we Włoszczowie w sali 55 ul. Partyzantów 14. Uczestniczyli w nim:

  • Urząd Miasta Włoszczowa – burmistrz Grzegorz Dziubek oraz inni pracownicy Urzędu  
  • Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Anna Jędras 
  • Spółdzielnia „Lokator” – Mariusz Miśtal 
  • FPP Enviro – Pawel Szalanski 
  • Pheno Horiozn – Maciej Kowalczyk, Artem Luhovyi  

Ogólnie na warsztacie pracowało 11 osób w tym eksperci z RZGW, Entalpia-X.

Na początku warsztatów Maciej Kowalczyk poprosił uczestników o podanie istniejących projektów jak również problemów i potrzeb w mieście, wymagających środków projektowych.  Szczególną aktywnością wykazał się w tej części pan burmistrz Grzegorz Dziubek, który wskazał szereg potrzeb inwestycyjnych miasta.  

W trakcie burzy mózgów głównym tematem była potrzeba wdrążenia działań związanych z Błękitno Zieloną Infrastrukturą mających na celu zwiększenie retencji wód. Jeden z reprezentantów Urzędu Miasta wypowiedział się na temat wybudowania zbiornika retencyjnego na obszarze Gminy, który wpłynie na stan ekosystemu oraz ułatwi zatrzymanie wody na obszarach zielonych. 

W zamykającej części warsztatów omówiono działania związane z zapobieganiem podtopieniom w miejscach z potencjalnym ryzykiem. 

Podczas warsztatów naniesiono na mapę 16 nowych pomysłów/działań mających na celu poprawę warunków jakości życia w mieście pod kątem środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym.