WATCH DAY 2020 PABIANICE, CZWARTEK 24.09.2020 ROKU

W związku z  objęciem Kaplicy Kindlerów wsparciem w ramach programu
2020 World Monuments Fund w czwartek 24. września odbędzie się na pierwsze spotkanie organizowane w formule Watch Day, podczas którego będziemy mogli porozmawiać o rewitalizacji kaplicy cmentarnej, tzw. „Mauzoleum Kindlerów”, o samym zabytku i jego historii, a przy tym o roli rodziny Kindlerów i innych osadników w dziejach Pabianic i regionu łódzkiego.

Poniżej plan przebiegu spotkania:

13:00 13:15Przywitanie Grzegorz Mackiewicz ● Prezydent Miasta Pabianic Maciej Kowalczyk ● przedstawiciel Pheno Horizon
13:15 13:30Przemówienie przedstawiciela Fundacji WMF Yiannis Avramides ● World Monuments Fund ; opiekun nominacji
13:30 13:50Wykład: Znaczenie kultury protestanckiej w Polsce Jan Cieślar ● proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pabianicach
13:50 14:00  Sesja posterowa: Zabytki protestanckie w regionie łódzkim – szlak kulturowy organizacja: Pheno Horizon
14:00 15:00Dyskusja konserwatorska Goście: Przedstawiciel Łódzkiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Pabianicach Realizator prac konserwatorskich  moderowanie: Maciej Kowalczyk, Pheno Horizon
15:00 15:30Poczęstunek, rozmowy kuluarowe
ok 15:30Zakończenie spotkania

O WMF

Wydarzenie organizowane jest w ramach wsparcia Fundacji World Monuments Fund. Jest to prywatna organizacja non-profit założona w 1965 roku przez osoby zaniepokojone przyspieszonym niszczeniem ważnych skarbów sztuki na całym świecie. Od momentu swojego powstania World Monuments Fund zrealizowało ponad 600 projektów w 90 krajach. Wraz z  organizacjami stowarzyszonymi z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Indiach, Peru, Portugalii i Hiszpanii, World Monuments Fund sponsoruje stały program ochrony dziedzictwa kulturowego na całym świecie. World Monuments Watch, globalny program uruchomiony w 1995 roku z okazji 30. rocznicy powstania World Monuments Fund, ma na celu identyfikację zagrożonych miejsc dziedzictwa kulturowego i bezpośrednie wsparcie finansowe i techniczne dla ich ochrony.

O KAPLICY

Mauzoleum rodziny Kindlerów - Geocaching Opencaching PolskaKindlerowie byli przed I wojną światową jedną z najważniejszych i  najbogatszych rodzin fabrykanckich Pabianic, znaną również ze swej społecznej aktywności. To właśnie oni, wiedzeni ewangelickim etosem odpowiedzialności, położyli duży wkład w budowę i rozwój Pabianic, budując lub wspierając finansowo wiele z istniejących do dziś obiektów (m. in. kościół rzymskokatolicki Najświętszej Marii Panny). Założyli także pierwszą w mieście jednostkę straży pożarnej.

Historia kaplicy sięga początków XX wieku. Została ona ufundowana przez Zofię Kindler, jako wyraz jej miłości oraz pamięci dla zmarłego męża Ludwika. Projekt i jego wykonanie powierzono łódzkiej firmie „Wende&Klause”. Wzniesiono ją w latach 1907 – 1909. W 1911 roku rodzina przekazała mauzoleum jako kaplicę przedpogrzebową parafii ewangelickiej.

Kaplicę wykonano w stylu postsecesyjnego modernizmu na wzór kościoła św. Leopolda w wiedeńskim Steinhofie. Budowla została postawiona na planie kwadratu i zwieńczona półkolistą absydą. W czterech narożnikach znajdują się wieże będące pylonami. Całość nakryta jest dachem w kształcie kopuły. Boniowana fasada jest podzielona szerokim gzymsem i pilastrami. Wnętrze tworzy jedna nawa wraz z emporą, zdobioną girlandami i wieńcami W oknach znajdują się witraże, pochodzące z warsztatu Richarda Schleina z Zittau. Największy z nich, w oknie nad wejściem głównym, przedstawia anioły unoszące urnę, co ma symbolizować zapowiedź zmartwychwstania.

Obecnie kaplica, dzięki staraniom Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i św. Pawła, Fundacji „My Kochamy Pabianice”, przy wsparciu środków unijnych oraz Państwa Grażyny i  Andrzeja Furmanów jest poddana rewitalizacji. Po zakończeniu prac kaplica dalej będzie spełniać swoją funkcję liturgiczną, ale jednocześnie będzie także miejscem wielu wydarzeń kulturowych Pabianic.