aktualności

MAŁGORZATA GRODZICKA-KOWALCZYK KONSULTANTEM DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PARTYCYPACJI

Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk z zespołu PHENO HORIZON została konsultantem do spraw planowania przestrzennego w projekcie realizowanym  przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Prace prowadzone będą na obszarze kilku województw na terenie całego kraju

PHENO HORIZON CZŁONKIEM ŁÓDZKIEJ IZBY PRZEMYSŁWO – HANDLOWEJ

PHENO HORIZON dołączyło do grona firm zrzeszonych w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej – największej organizacji samorządu gospodarczego w regionie łódzkim. ŁIPH wspiera współpracę przedsiębiorców,...