PHENO HORIZON CZŁONKIEM ŁÓDZKIEJ IZBY PRZEMYSŁWO – HANDLOWEJ

Wyłączone
Pheno Horizon

PHENO HORIZON dołączyło do grona firm zrzeszonych w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej – największej organizacji samorządu gospodarczego w regionie łódzkim. ŁIPH wspiera współpracę przedsiębiorców, ułatwia im wzajemne kontakty i umożliwia wymianę wiedzy. Szeroki obszar działania ŁIPH stanowi nie tylko platformę wsparcia ale również pozwala przedsiębiorcom w angażowanie się w ważne inicjatywy realizowane w regionie.

 

ŁIPH skupia kilkaset najaktywniej działających przedsiębiorstw województwa łódzkiego.

 

Więcej: http://www.izba.lodz.pl