SULEJÓW+

Wyłączone
Pheno Horizon

W dniu 2022.08.18, w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, nr LIFE19 IPE/PL/000005 – IP LIFE PL Pilica Basin CTRL przeprowadzone zostały warsztaty projektowe dla Gminy miejsko-wiejskiej Sulejów. 

Spotkanie oraz warsztaty odbyły się stacjonarnie w Sulejowie, sala USC Urząd Miasta Sulejów ul. Konecka 42. W rozmowach uczestniczyli:

  • Urząd Gminy – burmistrz Małgorzata Just oraz pracownicy Urzędu  
  • Ośrodek pomocy społecznej – Agnieszka Sykus 
  • Miejski Zakład Komunalny – Sylwia Michalczyk 
  • FPP Enviro – Pawel Szalanski 
  • Pheno Horiozn – Maciej Kowalczyk, Artem Luhovyi  

Razem z ekspertami z Entalpia-X, ERCE PAN, w warsztatach udział wzięło 14 osób.  

Na początku warsztatów pani burmistrz Małgorzata Just zaakcentowała, że większość informacji dotyczących działań zawiązanych z wdrążaniem Błękitno Zielonej Infrastruktury oraz Gospodarką Wodną znajduje się w Programie Ochrony Środowiska i Strategii Rozwoju Gminy. Dzięki temu przebieg warsztatów był bardziej uszczegółowiony i skupiał się na konkretnych tematach.  

Podczas dyskusji reprezentacja instytucji MOPS poruszyła problem redukcji zanieczyszczenia powietrza. Jednymi z rozwiązań powstałych podczas burzy mózgów, było zainstalowanie pompy ciepła w Budynku Użyteczności Publicznej wraz z możliwym projektem „zielonego dachu”. 

Zostały poruszone także wątki, które mają na celu zwiększanie bioróżnorodności poprzez tworzenie ogrodu deszczowego lub wertykalnego. 

Zamykającym i jednosześnie bardzo ważnym punktem warsztatów było omówienie sposobu na stworzenie odpowiednich warunków do redukcji negatywnego wpływu na ekosystem wodny wokół Zalewu Sulejowskiego. Odgrywa on bardzo ważoną rolę w poprawnym funkcjonowaniu usług ekosystemowych. 

Podczas warsztatów powstało 15 nowych pomysłów/działań ukierunkowanych na poprawę warunków jakości życia dla mieszkańców w mieście.