SPOTKANIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTU HEI4S3-RM W MIERES (HISZPANIA)

W dniach 10 – 11 października 2022 roku w Mieres miało miejsce spotkanie Komitetu Sterującego projektu HIE4S3-RM. Spotkanie przeprowadzone było w formule hybrydowej („na żywo” i online).

Partnerzy mieli okazję wykorzystać potencjał zbudowanego konsorcjum podczas dwudniowego spotkania, podczas którego zostały szczegółowo zaprezentowane działania planowane do realizacji w ramach poszczególnych WP.

Omówiono kroki na najbliższe 6 miesięcy pracy projektu. Spotkanie było też okazją do wzajemnego poznania się liderów poszczególnych zadań.

Lider Projektu (University of Oviedo) pokazał wyróżniające cechy budujące charakter Mieres i obszarów wokół Oviedo, ze szczególnym wskazaniem górnictwa, przemysłowej spuścizny oraz zaprezentował szanse na przyszłość Regionu Asturia – regionu o wyjątkowym charakterze, historii, kulturze i obyczajach.

Te ważne integracyjne cele przyświecają idei budowania silnej Europy, odpornej na konflikty wewnętrzne i zewnętrzne

oraz wspierają prowadzenie polityki zgodnej z założeniami EIT Raw-Material.

1 dzień spotkania – agenda

Konsorcjum podjęło wiele decyzji w zakresie szczegółowych działań w poszczególnych WP.

Rozmawialiśmy o potencjale ekosystemu innowacji, który funkcjonuje jako TALENT EU w Mieres i regionie Asturia.

Przeprowadziliśmy również warsztat, mający na celu wsparcie umiejętności wykorzystywania kanałów social-media do prowadzenia skutecznej promocji projektu oraz dorobku poszczególnych ekspertów zaangażowanych w HEI4S3-RM.

2 dzień spotkania – agenda

Ten dzień pozwolił na zaprezentowanie się przez poszczególnych Partnerów projektu. Doprecyzowali oni swój punkt widzenia, co pozwoliło lepiej zrozumieć zadania jakie w ramach HEI4S3-RM realizujemy w strategii EIT Initative Raw-Material.

Spotkanie umożliwiło także zapoznanie się z bardzo ciekawymi inicjatywami przedsiębiorstw z Regionu Asturia.

Wyzwania stojące przed branżą przemysłu ciężkiego w kontekście uzyskania przez Europę neutralności klimatycznej są bardzo poważne i bezpośrednio dotyczą działalności Partnerów Projektu.