SPOTKANIA LOKALNYCH PARTNERSTW DO SPRAW WODY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Pheno Horizon, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie Łódzkiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza do udziału w spotkaniach inicjujących powołanie Lokalnych Partnerstw do Spraw Wody w następujących powiatach i terminach:

22.03.2022 r. godz. 08:30 – powiat piotrkowski; ŁODR Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski,

22.03.2022 r. godz. 12:30 – powiat łódzki wschodni; Urząd Miasta w Rzgowie, ul. Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów,

25.03.2022 r. godz. 08:30 – powiat zgierski; Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz,

25.03.2022 r. godz. 12:30 – powiat skierniewicki; Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice,

01.04.2022 r. godz. 08:30 – powiat pabianicki; Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice,

01.04.2022 r. godz. 12:30 – powiat łaski; Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask;

05.04.2022 r. godz. 08:30 – powiat zduńskowolski; Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola,

08.04.2022 r. godz. 08:30 – powiat bełchatowski; Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,

12.04.2022 r. godz. 08:30 – powiat radomszczański; Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko,

19.04.2022 r. godz. 08:30 – powiat rawski; Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka,

26.04.2022 r. godz. 08:30 – powiat wieluński; Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,

29.04.2022 r. godz. 08:30 – powiat pajęczański; Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno.

Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości pozyskiwania funduszy unijnych zatwierdzonych w Krajowym Planie Odbudowy, między innymi „Mała retencja” – program skierowany do Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Spółek Wodnych. Podczas spotkań głównymi prowadzącymi będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, i Rozwoju Wsi oraz prelegent omawiający zagadnienia związane z prawem wodnym.

Spotkania organizowane są w ramach operacji pod nazwą Lokalne Partnerstwa do spraw Wody 2022 wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021, realizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowo, zapraszamy Państwa – Członków nowo tworzonych LPW
w powiatach: piotrkowskim, łódzkim wschodnim, zgierskim, skierniewickim, pabianickim, łaskim, zduńskowolskim, bełchatowskim, radomszczańskim, rawskim, wieluńskim, pajęczańskim do wypełnienia formularza dotyczącego problemów i potrzeb gospodarki wodnej
a także umożliwiającego zgłaszanie inwestycji na potrzeby tworzonych dokumentów Planów Rozwoju Gospodarki Wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030 dla powiatów j/w.

Formularz dostępny jest pod linkiem: FORMULARZ LPW i będzie aktywny w dniach od 1 do 30 kwietnia.

Po tym terminie Państwa zgłoszenia będą analizowane, aby następnie mogły być uwzględnione w tworzonych dokumentach strategicznych.

Więcej informacji na stronie: https://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-spotkania-w-sprawie-lokalnych-partnerstw-do-spraw-wody


Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta, gminy, spółki wodnej, organizacji ekologicznej to skontaktuj się ze mną:

Anna Szelest
anna.szelest@phenohorizon.com