ROZEZNANIE RYNKU NR 01/PHO/HEI4S3-RM

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę polegającą na: Przygotowaniu materiałów graficznych na potrzeby działań informacyjnych projektu HEI4S3-RM – Building Ecosystem Integration Labs at HEI to Foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials wraz z wykonaniem strony internetowejE (WP6).

Składanie ofert: do dnia 21 października 2022 r. do godz. 16.00 (mailowo na biuro@phenohorizon.com lub osobiście w siedzibie firmy)

plik do pobrania: szczegóły zamówienia wzór umowy