REPAiR KONFERENCJA FINAŁOWA

Wyłączone
Pheno Horizon

Zapraszamy Państwa na konferencję finałową projektu: REPAiR.
Ponad 100 ekoinnowacyjnych rozwiązań wspierających przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, bezprecedensowe szczegółowe odwzorowanie przepływów surowców w sześciu miastach w Europie, wielowymiarowe i multidyscyplinarne ramy zrównoważonej oceny oparte na metodologii LCA oraz transdyscyplinarnym metodom generowania wiedzy. Wszystkie wyniki i wnioski zostały opracowane w ramach innowacyjnych, organizowanych i prowadzonych w ramach poszczególnych partnerów krajowych w 6 pilotażowych rejonach zgodnie z metodą miejskich żywych laboratoriów (Peri Urban Living Labs), wspieranych przez internetową platformę wspomagania decyzji o charakterze planowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii geodesign (GDSE).

Rejestracja na finałowe wydarzenie projektu „Beyond REPAiR:
Dokonanie transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym”
jest już dostępna!

Wydarzenie odbędzie się w całości w trybie online z powodu kryzysu związanego z zagrożeniem wirusem COVID-19.

TERMIN: wtorek 13 października 2020

REJESTRACJA OBOWIĄZKOWA: do 6 października 2020

KOSZTY: Udział jest bezpłatny.

Po więcej informacji sprawdź stronę projektu >

DLA KOGO?

osób prywatnych i przedstawicieli instytucji zaangażowanych
w tematy związane z gospodarką cyrkularną (gospodarka o obiegu
zamkniętym) LCA produktów (cyklem życia produktu),
zarządzaniem odpadami komunalnymi i surowcami wtórnymi
(przepływy zasobów w przestrzeni), oprogramowanie geodesign,
oddziaływaniem człowieka na środowisko naturalne ze szczególnym
uwzględnieniem miast oraz terenów metropolitalnych i semi-
zurbanizowanych

liderów oraz decydentów na różnych szczeblach administracji,
samorządu, firm produkcyjnych oraz usługowych,
naukowców i praktyków procesów

ZOBACZ AGENDĘ >>