PRZEJŚCIE Z LINIOWEGO NA CYRKULARNY MODEL W BUDOWNICTWIE – ROLA WŁADZ PUBLICZNYCH

Wyłączone
Pheno Horizon

Zapraszamy na organizowaną przez INNOWO Instytut Odpowiedzialnego Rozwoju trzecią debatę z cyklu “Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce” pod tytułem: Przejście z liniowego na cyrkularny model w budownictwie – rola władz publicznych.


Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 r. Szczegóły dotyczące udziału dostępne są na stronie: https://whttps://www.innowo.org/pl/aktualnosci/79ww.innowo.org/pl/aktualnosci/79

Przykłady krajów, które są liderami transformacji z modelu liniowego na cyrkularny w sektorze budownictwa pokazują, że działania władz publicznych są nieocenione we wdrażaniu rozwiązań cyrkularnych.


Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego od kilku lat wspierają ten kierunek rozwoju. Poprzez realizację projektu SCREEN wykonało wiele zadań realizujących transformację do gospodarki cyrkularnej. Jednym z efektów prac jest raport: „Wywiady z podmiotami gospodarki cyrkularnej w województwie łódzkim – branże: Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym Wzornictwo) oraz Zaawansowane Materiały Budowlane” . Jako autorzy tego opracowania będziemy najważniejsze wnioski z badania prezentować. Do zobaczenia.