NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ

Wyłączone
Pheno Horizon

OLP sp. z o.o. podpisała porozumienie z Politechniką Śląską, którego głównym celem będzie współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

Współpraca będzie prowadzona w następujących formach:

  • kształcenie pracowników na studiach wyższych, studiach doktoranckich, podyplomowych oraz kursach dokształcających;
  • organizowanie szkoleń;
  • wspólne badania, wykłady i sympozja;
  • wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu techniki oraz organizacji i zarządzania;
  • wymiana nauczycieli akademickich i pracowników naukowych;
  • wymiana studentów i doktorantów;
  • organizacja staży oraz praktyk studenckich;
  • wymiana publikacji naukowych w dziedzinach interesujących obie strony w celu bieżącej wymiany informacji;
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych;
  • wspólne pozyskiwanie środków finansowych (w tym funduszy unijnych) umożliwiających efektywną i partnerską współpracę.

Zdjęcie budynku Politechniki Śląskiej: www.gliwice.wyborcza.pl