PREZENTACJA REPAiR I NARZĘDZIA GDSE W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH RP

Wyłączone
Pheno Horizon

W dniu 6. lutego 2019 roku projekt REPAiR został zaprezentowany podczas spotkania zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w Warszawie. Spotkanie, organizowane przez INNOWO Instytut Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu miało na celu prezentację polskich przedsiębiorstw i instytutów badawczych oferujących i  rozwiązania dla gospodarki obiegu zamkniętego.

Zespół PHENO HORIZON został poproszony o prezentację prac prowadzonych w ramach projektu REPAiR, w szczególności przedstawienie nowych możliwości i procesu wypracowywania Strategii na rzecz gospodarki cyrkularnej dla miast w oparciu o narzędzie – Geodesign Decision Support Enviroment (GDSE). Narzędzie spotkało się z dużym zainteresowaniem, głównie firm już wdrażających cyrkularne rozwiązania w swoich cyklach produkcyjnych.

Projekt ten otrzymał finansowanie z unijnego programu badawczo-innowacyjnego „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 688920.