PIOTRKÓW+

Wyłączone
Pheno Horizon

W dniu 2022.07.28 przeprowadzone zostały warsztaty projektowe dla miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego, w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, nr LIFE19 IPE/PL/000005 – IP LIFE PL Pilica Basin CTRL. 

Spotkanie wraz z warsztatami odbyło się stacjonarnie w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28 sala 304. W spotkaniu uczestniczyły między innym następujące osoby:

  • Urząd Miejski Piotrków Trybunalski – Adam Karzewnik – II Zastępca Prezydenta Miasta oraz pracownicy Urzędu 
  • IMA – Rafał Grzybowski 
  • Eurocentrum – Bogusław Bujak  
  • PPP- Piotr Olejnik  
  • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – Mirosław Święconek, Maciej Kutyła 
  • FPP Enviro – Pawel Szalanski 
  • Pheno Horiozn – Maciej Kowalczyk, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Artem Luhovyi  

Ogólna liczba uczestników wynosiła 22 osoby w tym eksperci z RZGW, Entalpia-X, ERCE PAN. 

Na początku warsztatów Urząd Miasta poruszył temat energetyki odnawialnej. Następnie podczas dyskusji oraz burzy mózgów udało się odszukać korzystne rozwiązanie związane z dążeniem do neutralności klimatycznej – wybudowanie farmy fotowoltaicznej o przekładowej wydajności 1kWh.  

Intensywnie poruszany był też temat monitoringu ścieków wodnych przy kąpielisku „Słoneczko”. Głównym celem jest uniknięcie eutrofizacji w miejscu rekreacyjnym oraz utrzymanie strefy ochronnej, która odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu wspólnego ekosystemu. 

Wchodząc w temat retencji i ochrony wód, jeden z uczestników spotkania zwrócił szczególną uwagę na potrzebę zwiększenia ilości terenów biologicznie czynnych. Można to uczynić poprzez likwidację powierzchni uszczelnionych oraz wdrążanie rozwiązań Błękitno Zielonej Infrastruktury np. położenie płytki ażurowej z bio węglem, żeby obniżyć spływ wód powierzchniowych i zwiększyć retencje wód w mieście. 

Zamykającym tematem dyskusji było zwrócenie uwagi, w planie zagospodarowania przestrzennego, na zakaz odprowadzania wód opadowych poza nieruchomość, z terenów o podłożu mocno uszczelnionym. Istotne jrst również prowadzenie świadomej polityki z użytkownikami obszarów zielonych na temat obniżenia odprowadzania wód. 

Podczas warsztatów naniesiono na mapę łącznie 16 nowych pomysłów/działań mających na celu poprawę warunków jakości życia w mieście pod kątem środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym.